"> ');
KOSZYK JEST
PUSTY

+48 694 411 425

sklep@carpets24.pl

Regulamin

Regulamin sklepu§1 Informacje ogólne 1. Sprzedawca – Krystian Kiryk prowadzący działalność gospodarczą "CARPETS24.PL" WYPOSAŻENIE WNĘTRZ - Krystian Kiryk. Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Numer NIP 9462659531. Numer REGON 364236717.

 2. Sklep- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w domeniehttp://carpets24.pl

 3. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, składająca ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep lub/i zawierająca taką umowę.

 4. Sprzedaż odbywa się poprzez internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy kupującym, a sklepem.§2 Zamówienia 1. Zamówienia przyjmowane za pomocą sklepu poprzez dodanie rzeczy sprzedanej do koszyka, a następnie użycie klawisza "złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty" na stronie sklepu.

 2. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

 3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.

 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

 • w przypadku zamówień płatnych poprzez system Przelewy24.pl po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Przelewy24.pl

 • w przypadku zamówień płatnych przelewem bezpośrednio na konto"CARPETS24.PL" WYPOSAŻENIE WNĘTRZ - Krystian Kiryk, po zaksięgowaniu płatności.

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą mailową.§3 Ceny towarów i płatność 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają wszystkie podatki. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez kupującego zamówienia.

 2. Do każdej transakcji wystawiamy potwierdzenie.

 3. Akceptujemy następujące formy płatności:

 • za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Przelewy24.pl

 • przelewem tradycyjnym na konto bankowe sklepu

 • za pobraniem - zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi

§4 Inne informacje 1. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie objęte są 12 miesięczną gwarancją.

 2. Różnice pomiędzy wyglądem produktu prezentowanego na stronie sklepu, a wyglądem produktu dostarczonego do Kupującego, wynikają wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru produktu, proporcje produktu, itp.) nie stanowią podstaw do uznania produktu jako niezgodnego z umową, a tym samym reklamacji.

 3. Do zwracanego towaru należy dołączyć otrzymane POTWIERDZENIE oraz FORMULARZ ZWROTU.

 4. Sprzedawca odmówi przyjęcia przesyłki, która zostanie przesłana na koszt sprzedawcy.

 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru z wyłączeniem kosztu transportu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.

 6. W przypadku niezgodności towaru z umową prosimy o kontakt ze sklepem w celu uzgodnienia sposobu załatwienia reklamacji.§5 Odstąpienie od umowy 1. Niniejszy paragraf ma zastosowanie wyłącznie do Kupujących będących konsumentami.

 2. Kupujący który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni, liczonych od dnia w którym wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Produktu, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 3. Klient może poinformować o rezygnacji z zamówienia lub części zamówienia poprzez:

 • kontakt telefoniczny ze sprzedawcą

 • kontakt pocztą elektroniczną

 1. FORMULARZ ZWROTU zamieszczony jest przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu (zakładka "Pomoc" w stopce strony). Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza i przesłania go pocztą, lub e-mailem.

 2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, nie przysługuje wyłącznie w wypadku gdy przedmiotem świadczenia jest:

 • Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

 • Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

 1. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym otrzymał produkt.

 2. Zwracany produkt powinien być spakowany w taki sam sposób, jak został dostarczony. Szczegółowe instrukcje dotyczące spakowania i wysyłki są zawarte w formularzu zwrotu. W przypadku, kiedy zwracany produkt zostanie spakowany niezgodnie z zaleceniami sklepu, kupujący może zostać obciążony dodatkowymi kosztami zgodnie z cennikiem.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli Klient nie przekaże sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl